دفتر مرکزی

ایران،تهران،خیابان کریم خان زند،خيابان عضدي، کوچه افتخاری نیا، پلاک ۱۲ ساختمان ایران پژوهش

88921176-7 21 98+ - 88921174 21 98+

office@iranpajouhesh.com


کارخانه

كيلومتر ١١ جاده قديم كرج ، ابتداي جاده شهريار ، شهرك صنعتي گلگون ، خيابان دوم شرقي

65610312-4 21 98+

factory@iranpajouhesh.com